Home

Cultuurhistorie met oog voor de toekomst. Bureau Tijd & Ruimte verzorgt redengevende monumentenbeschrijvingen, cultuurhistorische analyse en waardeonderzoek, strategische verkenningen, beleid en advies.

redengevende monumentenbeschrijvingen

Bureau Tijd & Ruimte heeft veel ervaring in het vervaardigen van redengevende monumentenbeschrijvingen.

Tijd & Ruimte heeft redengevende beschrijvingen gemaakt van verschillende soorten monumenten. Denk aan religieus en industrieel erfgoed, aan boerderijen en stadspanden. Tijd & Ruimte heeft redengevende monumentenbeschrijvingen verzorgt voor onder andere de gemeenten Haarlemmermeer, Gorinchem, Schouwen-Duivenland en Voorschoten.

Bent u in het bezit van een monumentaal pand waar een redengevende beschrijving voor moet worden opgesteld, of bent u als gemeente behoeftig aan redengevende omschrijvingen, neemt u gerust contact op.

Klik op deze link voor een voorbeeld van een beschrijving die Tijd & Ruimte heeft vervaardigd.

 

Klik hier om terug naar boven te gaan.

Cultuurhistorische analyse, waardeonderzoek en advies

Ook voor cultuurhistorisch onderzoek kunt u bij Bureau Tijd & Ruimte terecht. Kijk hieronder voor de mogelijkheden.

Bureau Tijd & Ruimte is gespecialiseerd in het verrichten van verschillende soorten cultuurhistorisch onderzoek. Denkt u hierbij aan bureau- en archiefonderzoek, literatuuronderzoek, veldwerk en kaartanalyse. Of het nu gaat om het duiden van het historisch geografisch kader rondom een monument dan wel de cultuurhistorische synthese van een gebied, Bureau Tijd & Ruimte verzorgt voor u het onderzoek, analyse en de rapportage.

Klik op deze link voor een voorbeeld van een cultuurhistorische gebiedsanalyse waaraan Tijd & Ruimte een bijdrage heeft geleverd.

 

Klik hier op terug naar boven te gaan.

 

Beleid

Tijd & Ruimte denkt graag met u mee over ruimtelijke kwesties en erfgoedbeleid. Met een achtergrond in de ruimtelijke, geografische wetenschap en erfgoedstudies en ervaring met ruimtelijke (beleids)kwesties staat Tijd & Ruimte u bij in zaken als onder andere herontwikkeling, het aanwijzen van gemeentelijk monumenten of het samenstellen van beleidsnota’s.

Volg deze link voor een voorbeeld van een beleidsnota waar Tijd & Ruimte aan heeft bijgedragen.

 

Klik hier om terug naar boven te gaan.

Strategische verkenningen

Tijd & Ruimte is tevens gespecialiseerd in het doen van strategische verkenningen, ook wel toekomst verkenningen genoemd. Er zijn verschillende methoden en technieken om de toekomst te verkennen. Net als dat er verschillende redenen zijn om een strategische verkenning uit te voeren. Wellicht wilt u in geval van herbestemming van een object of terrein weten wat de meest geschikte invulling is, of misschien staat u voor een beleidswijziging of staat u op het punt een nieuw beleidsveld in te richten maar weet u nog niet hoe u dit vorm moet gaan geven? Misschien staat u voor een nieuwe beleidsopgave en staan nog niet alle neuzen binnen uw organisatie of juist daarbuiten in dezelfde richting. In dit soort en andere gevallen is het aan te raden om een strategische verkenning uit te voeren om tot een helder geformuleerd, breed gedragen en vooral toekomstbestendig besluit te komen.

Nagenoeg iedere verkenning begint met een trendonderzoek/trendanalyse. In deze fase van het onderzoek worden de huidige trends in kaart gebracht, die van invloed zijn op het product, object, gebied of organisatie in kwestie.

Volg deze link voor een voorbeeld van een trendanalyse waar Tijd & Ruimte bij betrokken is geweest.

Tijd & Ruimte is gespecialiseerd in de strategische verkenning gebaseerd op scenarioplanning. In dit type onderzoek worden de trends zoals beschreven in de trendanalyse geprojecteerd op de toekomst, om op die wijze voorstelbare toekomstbeelden te schetsen. Dit noemen wij de omgevingsscenario’s. Deze scenario’s helpen u of uw organisatie een beeld te vormen van waar u waarschijnlijk mee geconfronteerd zal gaan worden in de toekomst. Denkt u hier bijvoorbeeld aan de vraag hoe de wereld eruit zal zien als de vergrijzing doorzet, de klimaatverandering of de robotisering.

Vervolgens gaan wij met u, de intern betrokken partijen en eventueel extern betrokkenen rond de tafel zitten om in interactieve sessies deze omgevingsscenario’s te bespreken. Dit staat bekend als windtunnelen, samen brainstormen over die toekomstbeelden met in het achterhoofd de vraag; wat kunnen wij doen om met deze veranderingen om te gaan?

Op basis van het windtunnelen stelt Tijd & Ruimte vervolgens de beleidsscenario’s samen. In deze scenario’s wordt beschreven welke beleidskeuzes uw organisatie kan maken om met toekomstige veranderingen om te gaan. Hoe kunnen bepaalde risico’s gemeden worden, dreigingen het hoofd geboden of juist kansen benut worden?

Nagelang de opdracht en/of onderzoeksvraag volstaat een strategische verkenning met een trendanalyse en het samenstellen van scenario’s. Echter, indien nodig of gewenst kan Tijd & Ruimte op basis van deze stukken ook een adviesrapport samenstellen.

Klik hier om terug naar boven te gaan.