Close

Aanwijzen gemeentelijk monumenten gemeente Gorinchem

Begin dit jaar had ik het genoegen om redengevende beschrijvingen te mogen maken van een scholencomplex uit de wederopbouwperiode, middenin een stadsuitbreiding uit de jaren ’30 van de gemeente Gorinchem.

Deze beschrijvingen waren onderdeel van een advies dat ik uit mocht brengen richting de gemeente, over het wel of niet toekennen van de monumentale status aan de gebouwen van dit complex. Gorinchem is op dit moment namelijk verwikkeld in het proces van het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst en Bureau Tijd & Ruimte verzorgd samen met Bureau Helsdingen deze klus.
Laatst genoemd bureau heeft al in een eerder stadium de potentiële monumentenlijst samengesteld en op dit moment zijn we druk bezig om uiteindelijk de monumentale status toe te kunnen kennen.  Het gaat in totaal om 195 gemeentelijk monumenten en 70 beeldbepalende panden.

De gemeente Gorinchem is een zeer erfgoedrijke gemeente, met een prachtige binnenstad en fraaie stadsuitbreidingen. Het is een eer dat dit Bureau zich voor dit erfgoed in mag zetten.