Close

Monthly Archives: januari 2012

FFFFFFF: Zeven spanningsvelden die de toekomst van de landbouwsector bepalen

De meeste mensen associëren de landbouwsector met het produceren, bewerken en distribueren van voedsel. De landbouwsector produceert echter meer dan alleen voedsel. En kijken we naar landbouwgrond zien we ook een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor diverse doeleinden. In een deelstudie van de Raad voor het Landelijk Gebied beschrijft K. […]

Read More

Landbouw: technologische trends

Technologische vernieuwingen maken meer aanbod, schaalvergroting en kostenverlaging mogelijk in de agrosector. Robotisering zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden aan de dreigende tekorten aan arbeid in de landbouwsector. In dit blog ga ik verder in op technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor de landbouwsector.

Read More

Trends in de landbouwsector

Een overzicht van trends voor de landbouwsector: De groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie per inwoner leiden tot een sterk groeiende mondiale schaarste aan voedsel, energie, grondstoffen en schoon water.

Read More