Close

Ecologische ontwikkelingen

De toekomst, mede mogelijk gemaakt door schimmels

Het lijkt een moeilijk dilemma: enerzijds horen we verontrustende berichten over het steeds schaarser worden van grondstoffen, anderzijds hebben we te maken met grote bergen afval (en plastic soep) vol materiaal dat niet meer gebruikt wordt. Al enige jaren klinkt de roep om een overgang naar een meer circulaire economie: […]

Read More

FFFFFFF: Zeven spanningsvelden die de toekomst van de landbouwsector bepalen

De meeste mensen associëren de landbouwsector met het produceren, bewerken en distribueren van voedsel. De landbouwsector produceert echter meer dan alleen voedsel. En kijken we naar landbouwgrond zien we ook een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor diverse doeleinden. In een deelstudie van de Raad voor het Landelijk Gebied beschrijft K. […]

Read More

Trends in de landbouwsector

Een overzicht van trends voor de landbouwsector: De groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie per inwoner leiden tot een sterk groeiende mondiale schaarste aan voedsel, energie, grondstoffen en schoon water.

Read More