Close

28 september 2016

Oorlogsvoering en technologie

Oorlogsvoering en technologische vooruitgang. Er bestaat een relatie tussen beide thema’s en deze relatie is volgens mij aan het veranderen.

Eeuwenlang zo niet millennia lang heeft oorlogvoering technologische doorbraken

Bron: https://nsarchive.gwu.edu

Bron: https://nsarchive.gwu.edu

uitgelokt. Denk aan de vestingwerken, de katapult, de kruisboog enz. De Eerste Wereldoorlog heeft tot de tank en het jachtvliegtuig geleid, de Tweede Wereldoorlog, om het dichter bij huis te zoeken, heeft tot de atoombom en daarmee kernenergie geleid. Aan beide zijden hielden wetenschappers zich bezig met de theorie. Pas toen bleek dat Duitsland de technologie leek te gaan beheersen heeft Amerika de middelen voor haar eigen programma beschikbaar gesteld. Terwijl Hitler’s Duitsland ten onder ging heeft Amerika de atoombom ontwikkeld waarmee het keizerlijk Japan tot overgave is gedwongen.

Oorlog heeft door de eeuwen heen technologische vooruitgang gewaarborgd. De technologie achter de mobieltjes waar wij vandaag de dag niet meer zonder kunnen kent zijn oorsprong in de bedrade en onbedrade veldtelefoons op de slagvelden. Maar zoals technologische doorbraken voortkwamen uit oorlogen, zo worden vandaag de dag oorlogen open gesteld door technologische vooruitgang.

Afghanistan is wat dat betreft het beste voorbeeld. Tussen 1979 en 1989 hebben Sovjet troepen oorlog gevoerd in Afghanistan om het land onder controle te krijgen, zonder succes. Duizenden zijn gestorven in de strijd, aan beide zijde en deze strijd wordt vaak vergeleken met Amerika’s strijd in Vietnam. De moderne geschiedenis zou ons geleerd moeten hebben dat een oorlog in Afghanistan in klassieke zin niet haalbaar is en toch zijn wij ten strijde getrokken in Afghanistan. Waarom zijn we die strijd aangegaan? Drones. Die technologie stelde het Westen in de gelegenheid om, anders dan de Sovjets, met kleine aantallen grondtroepen binnen te treden onder bescherming van luchtsteun, onder andere in de vorm van drones. Zelfs na onze terugtrekking van grondtroepen zorgen drones voor druk op de vijand.

Bron: www.21stcentech.com

Bron: www.21stcentech.com

Niet alleen drones hebben een belangrijke rol hierin gespeeld. Het doordringen van technologie op het slagveld gaat verder dan dat en iedere soldaat vandaag de dag draagt vele malen meer technologie bij zich dan een soldaat ten tijde van bijvoorbeeld de Yoegoslavië acties van de jaren ’90. Vandaag de dag kunnen hogere officieren tot in detail hun troepen aansturen door moderne communicatietechnologieën. Soldaten dragen bijvoorbeeld camera’s op hun helmen die stafofficieren in staat stellen over “real time” informatie te beschikken. Soldaten dragen laptops bij zich waarmee zij over actuele satellietbeelden van slagvelden kunnen beschikken, en straaljagerpiloten van doelwitten op de hoogte kunnen stellen. Enzovoorts enzovoorts.

Zonder deze technologie had het Westen zich nooit begeven op slagvelden als Afghanistan mij dunkt. Welke slagvelden gaan geopend worden met volgende technologieën? Nu zijn onze commandotroepen in kleine aantallen nog actief op de slagvelden zoals Afghanistan en Irak, lang niet meer te vergelijken met de troepenbewegingen op divisiesterkte zoals in Korea en Vietnam.

Maar stel je eens voor dat deze zwaar getrainde commandotroepen beschikking krijgen over “droids” die zij besturen vanuit hun kazernes. Dan is ieder slagveld haalbaar. Is daarmee misschien ieder slagveld voor onze politieke leiders legitiem? En wie gaat toegang krijgen tot nieuwe technologieën? Gaat er een nieuwe wapenwedloop komen om deze nieuwe technologieën, tussen West en Oost?

Bron: Starwarswikia.com

Bron: Starwarswikia.com