Close

Cultuurhistorische inventarisatie en gebiedsanalyse

In samenwerking met Bureau Helsdingen heeft Bureau Tijd & Ruimte gewerkt aan een cultuurhistorische inventarisatie en gebiedsanalyse.

Het aandeel van Tijd & Ruimte betreft een historisch geografisch onderzoek, kaartanalyse, kaartvervaardiging (GIS) en rapportage van deze onderdelen.

Volg deze link om het rapport in te zien.