Close

Cultuurhistorische verkenning

In samenwerking met Bureau Helsdingen heeft Tijd & Ruimte gewerkt aan een cultuurhistorische verkenning van het gebied rondom het voormalig kantoor van de VARA studio in Hilversum.

Het aandeel van Tijd & Ruimte bedraagt voornamelijk historisch bureau onderzoek, kaartanalyse en veldwerk, historische gebiedsanalyse en rapportage.

Volg deze link om het rapport in te zien.