Grand Challenges

Grand Challenges


Een Grand Challenge is een uitdaging van voldoende omvang en reikwijdte om tot de publieke en politieke verbeelding te spreken. Grand Challenges creëren grote belangstelling onder wetenschappers, ngo’s, in het bedrijfsleven, en inspireren jonge mensen. Grand Challenges moeten fungeren als belangrijk instrument in het vragen van de aandacht op alle niveaus van de maatschappij, inclusief het maatschappelijk middenveld en het grote publiek*. Een voorbeeld van een Grand Challenge is omgaan met de gevolgen van klimaatverandering of het opraken van fossiele brandstoffen.Sinds de jaren ’90 verschijnen er steeds meer publicaties over Grand Challenges. Sommige Grand Challenges  kunnen als trend worden gezien. Bijvoorbeeld het vergrijzen van de samenleving of het schaarser worden van fossiele brandstoffen en drinkwater. Of iets een Grand Challange of een trend is, hangt altijd af van de onderzoeksvraag die centraal staat in de toekomstverkenning.*Bron: 1st EFP Mapping Report: Practical Guide to Mapping Forward-Looking Activities (FLA) Practices, Players and Outcomes (European Foresight Platform, 2011).

Meer informatie en contact opnemen


Trendanalyse

Grand Challenges kunnen nauw verweven zijn met trends.

Lees meer


Scenarioplanning

Scenarioplanning kan worden ingezet om te bepalen hoe organisaties, regio’s of landen omgaan met Grand Challenges.

Lees meer