Close

Horizonscanning

Veranderingen signaleren


Horizonscanning wordt uitgevoerd om vroege tekenen van potentieel belangrijke ontwikkelingen op te sporen. Hierbij wordt systematisch onderzocht en in kaart gebracht wat potentiele kansen en bedreigingen zijn. Vaak ligt de nadruk bij horizonscanning op nieuwe en opkomende technologieen en de effecten daarvan. Bij Horizonscanning wordt bepaald

  • wat constant is
  • wat verandert
  • wat voortdurend veranderd

Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en onverwachte problemen, hardnekkige problemen en trends. Vaak worden de ‘grenzen van het huidige denken’ opgerekt of overschreden, zoals wel bij meer methode van toekomstverkenning het geval is.

Horizonscanning is vaak gebaseerd op deskresearch, maar kan ook worden uitgevoerd door kleine groepen van deskundigen. Horizonscanning is vaak een basis voor trendanalyse en scenario’s.

Bron: OECD, 2015


Meer informatie en contact
Wild Cards & Weak Signals

Bij Horizonscanning wordt vaak een duidelijk onderscheid gemaakt tussen trends, wild cards en weak signal.

Lees meer
Storytelling

Storytelling wordt steeds vaker ingezet als instrument om verschillende visies op de toekomst bespreekbaar te maken.

Lees meer