Close

Nota erfgoed gemeente Nieuwkoop

In opdracht van Stichting Dorp Stad & Land (DSL) heeft bureau Tijd & Ruimte samen met Bureau Helsdingen gewerkt aan de erfgoednota voor de gemeente Nieuwkoop.

Aan de hand van een aantal gesprekken met de gemeente en een overleg met het team aanjagers religieus erfgoed van de provincie Zuid-Holland hebben beide bureaus de nota Erfgoedbeleid samengesteld.

Volg deze link om het rapport in te zien.