Close

Bureau Tijd & Ruimte

Dankzij hun opleiding tot geograaf zijn Robert en Silke gewend met een brede blik naar de wereld te kijken en complexe vraagstukken door te vertalen naar locaties en organisaties. Wij helpen u  de blik op de toekomst te richten en om vooruit te denken zonder het verleden of heden uit het oog te verliezen. Bureau Tijd & Ruimte slaat de brug tussen wetenschappelijke kennis en creatief denken, tussen onderzoek en procesmanagement en kan als geen ander patronen van verandering in kaart brengen en duiden.

Samen met onze samenwerkingspartners vormen wij een ijzersterk en bekwaam team dat uw organisatie helpt grip te krijgen op de toekomst.

Silke den Hartog - de Wilde (drs.)

Silke (1982) werkt al ruim tien jaar als toekomstverkenner voor verschillende organisaties, in de rol van consultant en trainer. Nadenken over de toekomst is haar passie. Haar expertise ligt in het faciliteren van projecten en workshops, en te zorgen voor een geschikte setting om een strategische conversatie te voeren. Ze is een creatieve denker en helpt mensen om verder te kijken dan ze gewend zijn of durven. Beheerst veel verschillende methoden om de toekomst te verkennen en weet als geen ander wat een organisatie en of een vraagstuk nodig heeft.

Omgaan met verandering vraagt om gestructureerde methoden maar ook ruimte voor creativiteit en onzekerheid.

Een quote die Silke graag gebruikt om het belang van toekomstverkenningen te onderschrijven komt van Isaac Asimov; ‘No sensible deciscion can be made any longer without taking into account not only the world as it is, but the world as it will be.’

Robert den Hartog - de Wilde (BSc, MA/drs.)

Robert (1978) is erfgoeddeskundige en historisch geo- en cartograaf, gespecialiseerd in conflictgeschiedenis, oorlogserfgoed en herinneringscultuur, van met name de negentiende en twintigste eeuw. ‘We hebben historische kennis nodig om huidige en toekomstige patronen van verandering te zien.’

Robert is een cultuurhistoricus met een passie voor de toekomst. 

Op gestructureerde en creatieve wijze kijken naar de toekomst begint bij een gedegen analyse van het verleden. 

‘Hoe breder de scope, hoe nauwkeuriger de analyse kan zijn. Als je vanuit een macroview analyseert is het makkelijker het microniveau te begrijpen en in context te plaatsen.’

Naast zijn historische kennis heeft Robert veel ervaring met scenario’s schrijven en storytelling. Hij is expert op het gebied van science fiction, geopolitieke en internationale verhoudingen.

Of je nu naar het verleden of naar de toekomst kijkt, het vereist nieuwsgierigheid en inbeeldingsvermogen, de kracht om afstand te nemen van hetgeen we kennen om het onbekende te kunnen omarmen. 

Naar de woorden van Albert Einstein; ‘Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.’

Linkedin:
Samenwerking

Wij werken samen met adviesbureaus en freelancers om het beste product te leveren voor onze opdrachtgevers. Wij werken bijvoorbeeld samen met

  • facilitators
  • marktonderzoekers
  • andere toekomstverkenners
  • storytellers
  • vormgevers
  • filmmakers
  • conceptontwikkelaars
  • gis-specialisten

Indien je interesse hebt in samenwerking, neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking