Close

Over Tijd & Ruimte

Bureau Tijd & Ruimte is eigendom van mij,
Robert den Hartog de Wilde, MA.

Ik heb de eerste jaren van mijn leven doorgebracht in Hoogvliet Rotterdam. Als kind was ik gefascineerd door de Rotterdamse haven. Achterin de auto op weg naar familie of de supermarkt reden we langs de aangemeerde schepen, zag ik de goederentreinen en vrachtwagens af en aan rijden. Op zondagen gingen we naar het strand bij Europoort en zag ik de mammoetschepen op zee voor anker liggen wachten tot ze de haven binnen mochten varen. De idee dat die schepen waren volgeladen met spullen van over heel de wereld, spullen die vanaf daar weer via treinen, boten en vrachtwagens naar allerlei andere plekken gebracht zouden gaan worden vond ik machtig interessant.
Als ik een nieuwe plaatsnaam had gehoord of plek had bezocht ging ik op de wegenkaart van mijn vader hiernaar op zoek. Als ik hem vond zocht ik de kortste route van daar naar Rotterdam. Later ging ik bij de scouting en leerde ik navigeren met kaart en kompas.
Ruimte, de kaarten die deze ruimte beschrijven en weergeven, ik ben er nog even gepassioneerd over als toen ik een klein jochie was.

Naast ruimte is geschiedenis mijn grote passie. Ik kan ze niet los zien van elkaar. Zoals je door de ruimte van de ene naar de andere plek gaat, zo doe je dat ook door de tijd.

Fast forward naar september 1999, daar begon ik aan mijn studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze studie kon ik mijn passies voor ruimte en geschiedenis combineren in de specialisatie historische geografie. Als kers op de taart heb ik mijn vrije ruimte gebruikt voor de bijvakken historische cartografie. Ik heb deze studie afgerond met een onderzoek naar de effecten op het Nederlands agrarisch landschap ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog. Hiervoor heb ik een half jaar onderzoek gedaan in de archieven van de Crisisinstellingen 1914 – 1926, ondergebracht bij het Nationaal Archief in den Haag.

Naast de studie geografie en planologie heb ik erfgoedstudies gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn vrije ruimte binnen dit curriculum heb ik gebruikt voor de vakken landschapsarcheologie en herinneringscultuur. De studie heb ik afgerond met een onderzoek naar de relatie tussen cartografie en de vorming van nationale culturele identiteit. De centrale casus van mijn onderzoek was de Topografisch Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden van 1864, bekend als de TMK.

Klik hier om terug naar de beginpagina te gaan.