Close

Redengevende monumentenbeschrijvingen gemeente Voorschoten

In opdracht van Bureau Helsdingen heeft Tijd & Ruimte het afgelopen jaar gewerkt aan een tiental redengevende monumentenbeschrijvingen. Voornamelijk boerderijen in het (voormalig) buitengebied of behorende bij de buitenplaatsen. Tijdens het onderzoek zijn zelfs sporen uit de 80 jarige oorlog aan het licht gekomen!