Close

Roadmapping en pathways

Routes en paden

Een roadmap, of routekaart, is een stappenplan met een duidelijk tijdschema en bijbehorende doelen. Ook specifieke oplossingen van hoe de doelen te bereiken zijn, vormen vaak onderdeel van een roadmap. De oplossingen worden ook wel ‘mijlpalen’ genoemd en onderscheiden naar context: bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, juridische omgeving, politieke beslissingen enz. De mijlpalen zijn vaak onderling verbonden met elkaar. Roadmaps worden ingezet om

  • consensus tussen verschillende stakeholders te bereiken
  • toekomstige ontwikkelingen en interconnecties concreet te maken
  • een kader te bieden voor planning en coördinatie

Voorbeelden van roadmaps zijn technologieroadmaps of routekaarten voor de ontwikkeling van een branche of sector*.

Het voorbeeld hiernaast een figuur afkomstig van de website van The Australian Department for Industry and Sciece.

Een soortgelijke exercitie is het uitvoeren van backcasting: vaak wordt bij backcasting een stappenplan gemaakt om een gewenst (ideaal) toekomstbeeld te bereiken, of juist een ongewenst toekomstbeeld te voorkomen.

Roadmapping heeft een sterke traditie in het bedrijfsleven, backcasting heeft juist haar wortels in de natuur- en milieusector (durzaamheid en transitiemanagement).


Meer informatie en contact

Een pathway is een grafische weergave van mogelijke toekomstige probleemgebieden of thema’s. De thema’s zijn vaak opgedeeld in componenten -subthema’s-, verbindingen tussen thema’s en de afbakening van de thema’s. Een pathway is vaak opener dan een stappenplan, in die zin dat de tijdslijn minder sterk is afgebakend of soms zelfs ontbreekt, er weinig tot geen mijlpalen zijn gedefinieerd en er geen specifieke contexten worden genoemd. In het algemeen is bij een pathway sprake van meer flexibiliteit en creativiteit dan bij een Roadmap*.

Het voorbeeld hiernaast is afkomstig van de website van de World Business Council for Sustainable Development.

*Bron: European Foresight Platform, 2011

Cursus Roadmapping

In november 2015 kunt u meedoen aan de training “In 1 dag aan de slag met roadmapping”.

Lees meer
Trendanalyse

Bij roadmapping is het belangrijk in de gaten te houwen welke trends en ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de af te leggen route.

Lees meer
Windtunnelen

Resultaten van een windtunnel-oefening zijn vaak de input voor een Roadmap oefening

Lees meer