Scenarioplanning

Scenarioplanning

Scenario’s zijn zorgvuldig samengestelde verhalen of beelden van de toekomst. Een scenario beschrijft ook altijd de ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de beschreven toekomst is ontstaan. Scenario’s helpen na te denken over de belangrijkste factoren die verandering in een bepaald gebied of sector bepalen. Door rekening te houden met complexe interacties tussen deze factoren, kunnen we  ons begrip van hoe veranderingen werkt verbeteren. Daardoor ontsaat ook inzicht welke acties mogelijk zijn om te reageren op toekomstige veranderingen.Scenario’s zijn niet bedoeld om de toekomst te voorspellen en zijn ook nooit een doel op zich. Scenario’s zijn een instrument om te verkennen op welke verschillende manieren de toekomst zich zou kunnen ontvouwen. Door dit te verkennen kunnen we een gedeelde visie ontwikkelen, nieuwe strategieen en beleid ontwerpen of het bestaande verbeteren.Scenario’s helpen communicatiebarrières te doorbreken en kunnen stakeholders laten zien hoe huidige en alternatieve ontwikkelingspaden invloed kunnen hebben op de toekomst. Scenario’s zijn zeer effectief in het openen van nieuwe perspectieven, het versterken van leiderschap, en het mogelijk maken van strategische beslissingen*.Scenario’s kunnen variëren van vrij eenvoudig tot zeer complexe verhaallijnen over de toekomst. Bruikbare scenario’s moeten altijd plausibel, uitdagend, relevant en onderling onderscheidend zijn. Het niveau van voorbereiding is afhankelijk van het doel waarvoor de scenario’s gemaakt worden. De basis voor goede scenario’s is een gedegen trendanalyse. Een goede set scenario’s kan gebruikt worden voor windtunnelen.Bron: OECD, 2015

Meer informatie en contact


Cursus Scenarioplanning

In februari 2016 start onze cursus scenarioplanning

Lees meer

Wild Cards & Weak Signals
Wild Cards worden vaak gebruikt om scenario’s uit te denken rondom een ingrijpende gebeurtenis: wat als..?


Blog: Club van Rome

Misschien wel de meest controversiële set scenario’s werd gepubliceerd door de Club van Rome in 1972

Lees meer