Close

22 februari 2016

Uitdagingen voor steden in de 21e eeuw

uitdagingen-stedenVolgens UN-Habitat is er wereldwijd sprake van een hoge mate van verstedelijking en zullen in 2050 zeven van de tien mensen in steden leven. Slechts een eeuw geleden, leefden slechts twee van de 10 mensen wereldwijd in stedelijke gebieden. In de publicatie “The City We Need stelt UN Habitat dat, ‘Hoe wij nu onze steden plannen, bouwen en beheren bepaalt of wij morgen een ​​duurzame en harmonieuze ontwikkeling weten te bereiken. Goed geplande steden stellen alle inwoners in staat de mogelijkheid om een veilig, gezond en productief leven te leiden. Goed ontworpen steden bieden landen de mogelijkheid om sociale integratie, veerkracht, en welvaart te bevorderen.’ Maar het bereiken van duurzame en harmonieuze ontwikkeling gaat niet over één nacht ijs. Wat zijn voorbeelden van de uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd in de 21e eeuw?

Economische transitie

Steden hebben de rol van economische motor voor regio’s en landen vervuld, maar zullen ze daar de komende decennia ook toe in staat zijn? We zijn niet langer in een toestand van voortdurende economische groei. Steden moeten omgaan met de gevolgen van de post-financiële crisis, de daling van industriële capaciteiten of met de neergang van de retailsector (vooral in centrumgebieden). Dit vraagt om investeringen in de fysieke omgeving, maar ook in menselijk potentieel (educatieve faciliteiten en arbeidsmarkt).

Sociale spanningen

Maatschappelijke polarisatie en segregatie nemen toe. En als gevolg daarvan maken ruimtelijke segregatie processen het steeds moeilijker voor lage inkomens of gemarginaliseerde groepen fatsoenlijke huisvesting te vinden tegen betaalbare prijzen. Sociale spanningen stijgen tussen bijvoorbeeld lagere en hogere inkomensgroepen en tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen.

Stadsvernieuwing

Vooral Europese steden worden geconfronteerd met grote uitdagingen met betrekking tot het behoud van de kwaliteit van historische stadscentra, stedelijke vernieuwing of het herstel (reconstructie?) van stedelijke gebieden. In het licht van de eerder genoemde economische overgang deze wordt het voor veel steden steeds moeilijker deze uitdagingen het hoofd te bieden. Een gebrek aan stadsvernieuwing op zijn beurt kan echter weer leiden tot een toename van sociale polarisatie en spanningen tussen de stedelijke bevolking.

Milieu-uitdagingen

De groeiende bevolking in stedelijke gebieden betekent ook groeiende milieu-uitdagingen. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt moeilijker te realiseren met een steeds groeiende bevolking; openbare diensten zijn duurder en moeilijker te voorzien, natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput, openbaar vervoer is onvoldoende georganiseerd en auto-afhankelijkheid en congestie in en rond de steden nemen toe. Steden worden verantwoordelijk gehouden voor het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering. De groeiende bevolking verhoogt de noodzaak voor innovatief management van afval, waterzuivering en stadsvervoer.

 

Steden zijn het centrum waar spanningen tussen lokale en globale krachten van verandering samenkomen. Megatrends en uitdagingen zoals hierboven beschreven uiten zich in concrete gevolgen op lokaal niveau en vereisen lokale oplossingen en communautaire acties. Deze uitdagingen en onzekerheden vergroten de noodzaak voor steden om een ​​lange termijn visie en planning te ontwikkelen.