Close
 • Vergroot je strategisch vermogen
 • Help je organisatie grip te krijgen op de toekomst
 • Voor professionals die te maken hebben met toekomstgerichte, complexe vraagstukken
 • Leer alles wat je nodig hebt om toekomstgerichte strategie of beleid te creëren
 • Geen simpele consultant-trucjes maar gedegen theorie en inzicht in de haken en ogen van het vak

De ‘coronacrisis’ zet de hele wereld op zijn kop. Wat betekent de crisis voor jouw organisatie? Hoe ga je om met de veranderingen en de onzekerheid die deze crisis met zich mee brengen? Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Weet jij het antwoord op bovenstaande vraag? Weet je welke methoden je kunt gebruiken om antwoord te geven op deze vraag?

De ‘coronacrisis’ zet de hele wereld op zijn kop. Wat betekent de crisis voor jouw organisatie? Hoe ga je om met de veranderingen en de onzekerheid die deze crisis met zich mee brengen?

We bevinden ons in een tijdperk vol veranderingen.Ook voor de langere termijn. Denk maar aan automatisering, digitalisering, vergaande globalisering en verschuivende geopolitieke verhoudingen. 60% van de huidige banen is over tien jaar overgenomen door computers en robots. Computers kunnen steeds meer taken overnemen van hoogopgeleiden mensen. De westerse grootmachten raken hun hegemoniale positie kwijt aan opkomende economieën zoals India en China. Het Nederlandse politieke speelveld raakt steeds meer versnipperd. De economische samenwerking in EU verband staat onder druk. Wat betekent dat voor jouw organisatie?

We kennen allemaal bedrijven die ooit zeer succesvol waren. Denk aan Nokia, Kodak en Blockbuster. Zij hebben gemeen dat grootschalige, disruptieve veranderingen niet tijdig werden gesignaleerd en verloren daarmee grip op de toekomst. Dat is deze organisaties duur komen te staan.

De toekomst is niet te voorspellen, maar er zijn wel methoden om de toekomst systematisch te verkennen die je helpen grip te krijgen op de toekomst. In deze cursus leer je toekomstverkennen in te zetten voor betere strategie, innovatie en beleid.

Geen simpele trucjes, wel kennis en inzicht
Wie goed leert werken met toekomstverkenningen kan daar zijn voordeel mee doen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Je concurrenten voorblijven
 • Anticiperen op verandering en niet erdoor overvallen worden
 • Begrijpen welke impact trends en ontwikkelingen hebben op een organisatie
 • Weloverwogen strategische beslissingen nemen
 • Een gedeelde taal ontwikkelen over verandering
 • Niet bang zijn voor de toekomst
 • Een breder handelingsperspectief
 • Bedreigingen omzetten in kansen.

Er bestaan geen universele wetten voor succesvolle strategie en innovatie. Elke sector, elk bedrijf en elke tijd vraagt om andere methoden en technieken om zich voor te bereiden op de toekomst. Net zo goed is toekomstverkennen geen trucje dat je klakkeloos kunt kopiëren.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag, het type organisatie en de beschikbare middelen moet een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de manier van aanpak. In de cursus komen verschillende methoden aan bod; trendanalyse, scenarioplanning, three horizons, science fiction prototyping, wild cards en roadmapping. De methoden worden duidelijk uitgelegd en aan de hand van oefeningen kun je ze gelijk zelf toepassen. Wij bieden dus geen 1-2-3 ‘oplossing’ waarna we je aan je lot overlaten, maar leren je echt begrijpen hoe je de beste methoden kunt kiezen voor jouw organisatie of jouw vraagstuk.


Ja, dit is wat ik nodig heb

Naar het inschrijfformulier

Meer informatie?

Doe de test

Wat voor type toekomstdenker ben jij?

Naar de quiz
Gratis Ebook

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief ontvang je ook ons gratis ebook Grip op de Toekomst

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang gratis de epub
Gratis proberen

Vraag een gratis proefaccount aan om voorbeelden van videolessen te bekijken

Mail ons

Deze cursus wordt gegeven door Silke den Hartog – de Wilde. Silke studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht en werkte ruim tien jaar als toekomstverkenner voor verschillende organisaties. Ze heeft onder andere gewerkt voor organisaties zoals de Europese Commissie, Ministeries van Defensie en Sociale Zaken, Provincie Overijssel, gemeente Utrecht, Océ Printers en Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Momenteel werkt ze part-time voor Rijkswaterstaat.

Oog voor de context

Naast de verscheidenheid aan methoden is het unieke van deze cursus dat de methoden worden geplaatst in het perspectief van de organisatiecultuur en de sector waarin ze gebruikt worden. Er is aandacht voor culturele en groepsdynamische aspecten die aan bod kunnen komen tijdens toekomstverkenningen. Zo leren deelnemers niet alleen de methodologische stappen kennen maar krijgen ze ook begrip voor de context waarin ze worden toegepast.

Eerdere deelnemers aan onze cursussen werken bijvoorbeeld voor:

Dit heeft de cursus Grip op de Toekomst eerdere deelnemers gebracht:

Niet meer:
 • Achterlopen op ontwikkelingen
 • Bang zijn voor verandering
 • Niet weten hoe of wanneer de lange termijn besproken wordt in de organisatie
 • Doen alsof alle vernieuwingen ‘wel weer overwaaien’ 
 • Functioneren in een bubbel
 • Brainstormen zonder concrete resultaten of beslissingen

Maar wel:
 • Grip op de toekomst
 • Meebewegen en profiteren van verandering
 • Een structurele manier om de toekomst te bespreken
 • Een realistische kijk op de wereld waarin je organisatie functioneert
 • Verbinding met de wereld om je heen
 • Methoden om zowel creatief te denken als om concrete resultaten en beslissingen te bereiken

Ja, ik wil leren hoe mijn organisaties grip krijgt op de toekomst

Naar het inschrijfformulier
Voor toekomstgerichte professionals

Ben jij een professional die bezig is met toekomstgerichte vraagstukken? Moet je adviezen geven over vraagstukken die te maken hebben met verandering, onzekerheid en complexiteit? Wil je weten welke methoden je kunt gebruiken om moeilijke beslissingen over de toekomst voor je organisatie voor te bereiden en te begeleiden? Ben je op zoek naar een gestructureerde manier om de toekomst te verkennen? Dan is deze cursus zeker iets voor jou!

Hoe zou het zijn als je je collega’s, leidinggevenden of bestuurders kunt adviseren over lange termijn strategie? Als je je zelfverzekerd voelt en handvatten hebt om een complex gesprek te faciliteren en je organisatie betere beslissingen voor de toekomst kan maken? Als belangrijke keuzes niet meer worden genomen op basis van een onderbuikgevoel maar op basis van een weloverwogen verkenning van de toekomst.

Wat oud- deelnemers zeggen:

“De docenten bieden een goed perspectief van de veelzijdigheid van toekomstverkennen, door de juiste mix van theorie en praktijkervaring.”

Maarten Claassen, Waternet

“De cursus biedt een goede bodem om zelf aan de slag te gaan met toekomstverkennen. Ik heb genoten van het plezier, enthousiasme en de passie waarmee de docente over haar vak praat.”

Martin van Dijken, Prolander

“Deze cursus heeft me een helder overzicht gegeven van methoden en technieken om de toekomst te verkennen en het inzicht om ze in de juiste context toe te passen.”

Jannes de Vries, Dienst Landelijk Gebied

“Ik ben nu zelf actief aan de slag met toekomstverkennen en put daarbij veel uit wat ik in de cursus heb geleerd.”

Marjolein de Ridder, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Elke week krijg je toegang tot een nieuwe module in onze online leeromgeving. Hieronder zie je een overzicht van de modules:
Module 1: Introductie

Wat bedoelen we precies met toekomstverkennen? Wie gebruiken toekomstverkenningen? Wanneer en waarvoor?

Module 2: Three Horizons

We brengen dynamieken van verandering in kaart en kunnen we gedragspatronen onderzoeken van actoren die te maken hebben met een verandering (handhaven van het bekende of creëren van nieuwe kansen).

Module 3: Je verkenning voorbereiden en positioneren

Hoe formuleer je een goede onderzoeksvraag? Hoe maak je een keuze voor een methodiek? Hoe betrek je de juiste mensen bij je toekomstverkenning?

Module 4: Wild Cards

Wild cards zijn onverwachte gebeurtenissen met een hoge impact op een organisatie of samenleving. Hoe maak je wild cards inzichtelijk en bespreekbaar?

Module 5: Trendanalyse

Wat zijn trends, hoe identificeer je ze, en hoe evalueer je ze? Wat is de samenhang tussen trends en scenario’s?

Module 6: Scenario's ontwerpen

Wat zijn scenario’s; welke typen scenario’s kunnen we onderscheiden en hoe maak je destap van trends naar een scenarioraamwerk?

Module 7: Scenario's maken

Scenario’ s moeten relevant, verrassend en plausibel zijn. Ook dienen ze onderscheidend en consistent te zijn. Hoe zorg je dat jouw scenario’s daar aan voldoen? 

Module 8: Toekomstbeelden in tekst en beeld

Hoe zorg je dat de resultaten van je verkenning begrijpelijk en bruikbaar zijn?

Module 9: Science Fiction Prototyping

Een relatief nieuwe methode voor toekomstverkenners die succesvol wordt gebruikt voor met name technologische innovatie-vraagstukken.

Module 10: Testtunnellen

Hoe kan je strategische opties ‘testen’ in verschillende mogelijke toekomsten (scenario’s). Wat kan je doen om het voorstel zo goed mogelijk te laten werken in een onzekere toekomst? Wanneer verander je van strategie?

Module 11: Routekaarten

Hoe kan je een wenselijke toekomst realiseren of juist een onwenselijke toekomst te vermijden? Met backcasting wordt de link gelegd tussen de verre toekomst en de keuzes van vandaag. 

Module 12: Organisational Foresight

Hoe kunnen toekomstverkenningen structureel worden ingezet in de organisatie of in een team? Hoe zoek je aansluiting met andere bedrijfsprocessen?

Module 13: Omgaan met weerstand

Hoe kan je omgaan met weerstand bij deelnemers of bij de doelgroep? Wie zijn je medestanders en wat doe je met ‘tegenstanders’ ?

Module 14: Succesfactoren

De beste tips die je kan krijgen als je een toekomstverkenning gaat maken.

#Wat jij wilt

Er is altijd ruimte om vragen te stellen. Soms spelen er vragen bij de deelnemers die we graag plenair behandelen. We nemen dan extra videolessen op. Daar hoef je natuurlijk niks voor bij te betalen.

Veelgestelde vragen:

Wat zijn de start- en einddata van de cursus?

De cursus begint nu! Dat wil zeggen, zodra je betaling ontvangen is krijg je gelijk toegang tot het materiaal. Er is geen einddatum, je houdt altijd toegang tot het lesmateriaal. Ook maken we soms updates van de lessen of voegen we videolessen toe. Bewaar dus je inloggegevens en blijf onze nieuwsbrief in de gaten houden, ook als je de cursus hebt afgerond.

Hoe lang heb ik toegang tot het cursusmateriaal?

Zo lang ons bedrijf bestaat houd je toegang tot het cursusmateriaal. Je kunt dus echt in je eigen tempo leren. We behouden ons wel het recht voor om het materiaal in een nieuwe online omgeving aan te bieden of via bestanden toe te zenden als de leeromgeving niet meer voldoet.

Wat als ik ontevreden ben met de cursus?

Als de cursus niet aan je verwachtingen voldoet kun je ons dat binnen 30 dagen nadat je betaling ontvangen is, en als je niet meer dan 7 lessen hebt gevolg, laten weten. Geef de reden op waarom je ontevreden bent en je ontvang je inschrijfgeld terug.

Hoe kan ik betalen?

Direct via onze online leeromgeving: op Teachable.com kun je met betalen met creditcard en direct toegang krijgen tot het cursusmateriaal. Een factuur ontvang je binnen 48 uur
Wil je eerst een factuur ontvangen en het bedrag zelf overmaken (bijvoorbeeld als je werkgever betaalt)? Mail dan je naam en factuurgegevens naar florien@schoolofforesight.com. Je ontvangt dan binnen 48 uur een factuur en je krijgt toegang tot het materiaal zodra je betaalt hebt.

Hoe lang duurt de cursus?

Elke les bestaat uit een video van gemiddeld 20 minuten en een oefening waar je tussen de 30-45 minuten voor nodig zal hebben. In totaal zul je dus ongeveer 17 uur bezig zijn met deze cursus.

Ja ik wil leren toekomstverkennen!

Schrijf je hier in voor de cursus Grip op de Toekomst (online).  

Of volg deze link: https://forms.gle/jZVYWA95HtKMYeBT7

Je investering voor deze cursus bedraagt normaal gesproken 797,- euro (ex btw). 

Tot 24 november 2020 krijg je 25% korting! (597,75 euro ex btw ipv 797,-)

Schrijf je in!

Vul je gegevens in en betaal na ontvangst van een factuur. Als je betaling ontvangen is krijg je direct toegang tot al het lesmateriaal.

Je schrijft je hiermee tegelijk in op een ‘nieuwsbrieflijst’ van Mailchimp, zodat we je makkelijk op de hoogte kunnen houden en bericht kunnen sturen.

Let op: wil je nu direct toegang tot de cursus? Ga dan naar onze online leeromgeving op Teachable.com en betaal met creditcard. Volg deze link:
https://school-of-foresight.teachable.com/p/grip-op-de-toekomst-cursus-toekomstverkennen

Toch nog vragen? Mail naar Florien@schoolofforesight.com


See More

Slider Title

Short Excerpt

See More