Close

Demografische Ontwikkelingen

Trends in de landbouwsector

Een overzicht van trends voor de landbouwsector: De groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie per inwoner leiden tot een sterk groeiende mondiale schaarste aan voedsel, energie, grondstoffen en schoon water.

Read More

Percepties van de vergrijzende samenleving

In het debat over vergrijzing hebben we het continu over ‘ouderen’ en ‘senioren’. Maar de ene bejaarde is de andere niet. Net zoals wanneer we het hebben over ‘jongeren’ of ‘allochtonen’ is het niet eerlijk om alle senioren over een kam te scheren. Er zijn verschillende indelingen bedacht om het […]

Read More

Silver economy

Wie aan vergrijzing denkt, denkt al snel aan zieke, zwakke en hulpbehoevende senioren. Maar er is ook een grote groep senioren (en die groep zal stees groter worden) die zich nog fit voelt en er alles aan zal doen om zo lang mogelijk gezond te blijven en van het leven te genieten. Voor de economisch kansen die liggen in de het bedienen van deze bevolkingsgroep wordt vaak de term ‘Silver Economy’ gebruikt. In het Nederlands wordt ook wel de term ‘verzilvering’ (ipv vergrijzing) gebruikt.

Read More

Vergrijzing in Nederland

Sinds 1900 is er sprake van een proces van vergrijzing in Nederland en andere westerse landen, oftewel: het percentage 65plussers stijgt. Daarnaast neemt het aantal jongeren (0-19 jaar) over de lange termijn af. Nederlanders hebben een relatief hoge levensverwachting, dus naast het feit dat er steeds mee ouderen in Nederland zijn, worden zij ook steeds ouder. Dit noemen we de dubbele vergrijzing: niet alleen het aantal 65plussers neemt toe, ook het aantal 80plussers neemt toe.

Read More