Close

Economische ontwikkelingen

Big Data: het domein van de accountant van de toekomst (voor Accountantweek)

Dit artikel is geschreven door Silke den Hartog en Susan van ‘t Klooster voor Accountantweek Wat zou de invloed van big data kunnen zijn op het werk van de accountant? Drie mogelijke rollen die de accountant in de toekomst kan spelen. Big data is een feit: we leven in een […]

Read More

FFFFFFF: Zeven spanningsvelden die de toekomst van de landbouwsector bepalen

De meeste mensen associëren de landbouwsector met het produceren, bewerken en distribueren van voedsel. De landbouwsector produceert echter meer dan alleen voedsel. En kijken we naar landbouwgrond zien we ook een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor diverse doeleinden. In een deelstudie van de Raad voor het Landelijk Gebied beschrijft K. […]

Read More

Trends in de landbouwsector

Een overzicht van trends voor de landbouwsector: De groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie per inwoner leiden tot een sterk groeiende mondiale schaarste aan voedsel, energie, grondstoffen en schoon water.

Read More

Silver economy

Wie aan vergrijzing denkt, denkt al snel aan zieke, zwakke en hulpbehoevende senioren. Maar er is ook een grote groep senioren (en die groep zal stees groter worden) die zich nog fit voelt en er alles aan zal doen om zo lang mogelijk gezond te blijven en van het leven te genieten. Voor de economisch kansen die liggen in de het bedienen van deze bevolkingsgroep wordt vaak de term ‘Silver Economy’ gebruikt. In het Nederlands wordt ook wel de term ‘verzilvering’ (ipv vergrijzing) gebruikt.

Read More