Close

Ben Römgens

Drs. Ben Römgens heeft na zijn studie economie eerst dertien jaar voor KPN Telecom gewerkt als organisatie-adviseur en (project)manager. Sinds 1998 werkt hij als principal consultant en docent toekomstverkenningen voor achtereenvolgens CIBIT en DNV GL. Ben heeft ruime ervaring met het opstellen van scenario’s en routekaarten voor organisaties in de industrie, de ICT en zorgsector, non profit organisaties, gemeenten en uitvoerende diensten van de overheid. In de meeste opdracht ligt de nadruk op innovatie en/of duurzaamheid.  Hij heeft gewerkt voor opdrachtgevers in de Benelux, Engeland en Duitsland. Centrale thema’s binnen duurzaamheid zijn energie efficiency voor de industrie, circulaire economie, energietranisitie en smart green cities. Ook begeleidt Ben klanten bij het implementeren en structureel verankeren van het werken met strategische scenario’s, incidentscenario’s en routekaarten in de strategische bedrijfsplanning.

Achtergrond

ROUTEKAARTEN/ROAD MAPS. Ben gebruikt een klant en doel gedreven aanpak voor het ontwikkelen van markt en technologie roadmaps voor individuele bedrijven, sectoren en overheden.  De road maps worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en ketenpartners opgesteld. Ben heeft onder andere roadmaps opgesteld voor de tapijtsector, diverse klanten in de voedingsmiddelenindustrie, de afvalwaterketen, de chemie en de papiersector. Ook heeft hij in opdracht van verantwoordelijke overheid routekaarten opgesteld voor steden (Gent, Kortrijk,) en regio’s (Vlaanderen, Waddenzee regio).

OMGEVINGS & BUSINESS SCENARIO’S, visies en strategieën voor onder andere de tapijtsector, drinkwaterbedrijven, KPN Telecom alsmede diverse organisaties in de industrie, de financiële dienstverlening, de ICT-sector, het onderwijs en de zorg. Ook heeft hij diverse gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van scenario’s. Deze scenario’s worden ontwikkeld met stakeholders en gebruikt voor het genereren van ideeën voor nieuwe producten en markten of toekomstvaste oplossingen voor hardnekkige problemen. Voor veelbelovende ideeën wordt een robuustheid test uitgevoerd. Ben heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van verkorte trajecten met een bestaande set omgevingsscenario’s en het ontwikkelen van dienstenpakketten rond  scenario’s.

INCIDENTSCENARIO’S voor de telecom sector, de ICT sector, de sector afvalwater en de financiële sector, de politie, veiligheidsregio’s en waterschappen. Voor de Veiligheidsregio Noord-oost Gelderland heeft hij een interactieve aanpak en handboek incidentscenario’s ontwikkeld. De aanpak beschrijft hoe stakeholders met elkaar incidentscenario’s kunnen opstellen, effecten kunnen analyseren en maatregelen kunnen identificeren en omzetten in actieplannen. Ben heeft trainingen in het ontwikkelen van incidentscenario’s verzorgd voor onder andere diverse veiligheidsregio’s, waterschappen en voor Nibra leergang Specialist Operationele Voorbereiding.

PERSONAS. Personas zijn een hulpmiddel op beter zicht te krijgen op toekomstige marktsegmenten en de wensen en behoeften van toekomstige klanten (consumenten, gebruikers).  De profielen van gebruikersgroepen om op specifieke (toekomstige) behoeften afgestemde productconcepten en marketing en communicatiestrategieën te ontwikkelen.  Ben heeft personas ontwikkeld voor de tapijtsector,  de voedingsmiddelenindustrie, de Telecom sector, waterschappen het ministerie van Binnenlandse zaken, RVO en de gemeente Utrecht.

Publicaties:
  • Road mapping in “Foresight in organizations: methods and tools”, editor Patrick van der Duim (2016)
  • Verrijken strategische dialoog met scenario’s/toekomstbeelden, Handboek OR strategie en beleid, Thema 23 (2014).
  • Road mapping in “Toekomstonderzoek voor organisaties; handboek methoden en technieken”, redactie Patrick van der Duin (2012)
  • Scenariodenken voor een toekomstvaste architectuur, Informatie, pp. 60-66, november 2008, Römgens, B. en A. Uittenboogaard
  • Developing a never-ending story, Scenario & Strategy Planning,  October/November 1999, Römgens, B. and Rienstra J.