Close

Freija van Duijne

Dr. Freija van Duijne werkt als freelance toekomstverkenner onder de naam Futuremotions.

Freija werkte tot 2017 voor een groot deel van haar tijd voor het Ministerie van Economische Zaken. Ze is projectleider geweest van diverse toekomstverkenningen op gebied van voedselsystemen, consumentenproducten en energie. Ook heeft ze voor de OESO een scenariodiscussie voor de jaarlijkse ministersraadconferentie mogen ontwerpen. Ze heeft ervaring met scenarioplanning, horizon scanning, trendonderzoek en vooral strategische conversatie. Naast haar werk voor de overheid geeft Freija lezingen over toekomstdenken, vooral op internationale conferenties. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan en blogt met enige regelmaat op LinkedIn en Futuristablog.com.

Achtergrond

Freija heeft human factors psychologie gestudeerd in Leiden en is gepromoveerd aan de TU Delft bij de faculteit Industrieel Ontwerpen op het onderwerp risicoperceptie.

Publicaties:

De Spiegeleire, S., Van Duijne, F.H., Chivot, E. (2016, forthcoming). Towards foresight 3.0: The HCSS Metafore Approach – A multilingual approach for exploring global foresights. In: Anticipating Future Innovation Pathways through Large Data Analytics by Daim, Porter, Chiavetta and Saritas (Eds) Springer Verlag.

De Ridder, M, Van Duijne, F.H., et al. (2014). The global resource nexus, The Hague Centre for Strategic Studies, report nr. 2014-19

Van Duijne, F.H. (2010) Voorzorg voor voedsel- en productveiligheid. Een kijkje in de toekomst. Voedsel en Waren Autoriteit, eigen beheer.


Freija's lees- en kijktips over de toekomst en toekomstverkennen:
  • Ramirez and Wilkinson, Stratigic reframing, 2016 Oxford University Press