Close

Patrick van der Duin

Dr. Patrick van der Duin werkt sinds september 2016 als directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Daarvoor werkte hij als universitair docent bij de TU Delft, faculteit Techniek Bestuur en Management, en als lector Futures Research & Trendwatching bij de Fontys Academy for Creative Industries. Van  1996 tot 2002 heeft Patrick bij KPN Research gewerkt.

Ik houd me dus al sinds 1996 bezig met toekomstonderzoek. Eerst was dat sterk inhoudelijk gericht (welke trends?), later heb ik me meer bezig gehouden met hoe organisaties (kunnen) kijken en hoe ze dat kunnen gebruiken voor strategie en innovatie. Ik heb daar ook een proefschrift over geschreven. Ik houd me dus eigenlijk bezig met hoe organisaties omgaan met de vraag wat ze in de toekomst doen (waarmee verdienen ze hun geld? Waarover maken ze beleid?).”  


Foto: Nik Lijnis Huffenreuter – MXDmedia

Achtergrond

Ik heb (macro-)economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik heb gewerkt onder andere voor en met KPN, Océ-Canon, Ministerie van Sociale Zaken en Leyden Academy.

Publicaties:

Duin, P.A. van der (2014). The crystal ball is not a black box. Futures research in scientific and organizational perspective. Journal of Futures Studies, Vol.19, No.2, December 2014, pp.125-134

Duin, P.A. van der, J. Scheerder, R. Hoogerwerf & S. de Wilde (2015). The Dutch Horizon Scan 2050. Signaling and challenging the future. First conference on Anticipation, Trento, Italy, November 5-7, 2015

Duin, P.A. van der (ed.) (2007). Knowing tomorrow? How science deals with the future, Delft: Eburon

Duin, P.A. van der (red.) (2012). Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken. Assen: Uitgeverij Van Gorcum 

Duin, P.A. van der, V. Marchau, L. van der Goes, J. Scheerder, R. Hoogerwerf & S. de Wilde (2016). Challenging the future. Implications of the Horizon Scan 2050 for the Dutch Top-Industry innovation policy. Athens Journal of Technology & Engineering, Volume 3, No 1, March 2016, pp.7-27  

Patricks lees- en kijktips over de toekomst en toekomstverkennen:
De tv-serie Black Mirror