Close

Mediatheek

cropped-160910423.jpg

Een lijst van publicaties en media waarnaar we verwijzen in de cursus:

Toekomstverkenningen bedrijfsleven:

Shell scenarios 2050 (2013)

Sony Futurescapes (2012)

Oce Futurevision (2012)

DeutschePostDHL (2012)

Verder:

Signals and signposts Shell (2011)

Toekomstverkenningen overheid:

Defensieverkenningen (2010)

Welvaart en Leefomgeving Horizonscan (2013): PBL en CPB benoemen niet alleen trends, maar gaan ook in op de onzekerheid hoe deze zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Hiermee hebben de planbureaus een aanzet geleverd voor een nieuwe toekomstverkenning op het terrein van welvaart en leefomgeving (WLO), waarvan het eerste deel naar verwachting in het voorjaar van 2014 zal verschijnen

Rijksbrede Trendverkenning (2013): Het Strategieberaad Rijksbreed heeft op 13 juni 2013 de Rijksbrede Trendverkenning gepubliceerd. In deze Trendverkenning zijn de zeventien belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de Rijksoverheid tot 2025 op een rij gezet. De Trendverkenning 2013 is een update van de trendverkenning die het Strategieberaad in 2010 heeft uitgebracht.

CPB’s ‘The Netherlands of 2040’ (2010) brengt in vier scenario’s de toekomst van de Nederlandse economie in beeld. Deze toekomst staat of valt met slimme mensen en sterke steden. 

Toekomstverkenningen van Trendbureau Overijssel: De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel (sinds 2008)

De Amsterdam Economic Board publiceerde in 2013 4 scenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam in 2025:

Welvaart en Leefomgeving (2006): Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

IPCC Climate Scenarios Update (2013): The Twelfth Session of Working Group I (WGI-12) was held from 23 to 26 September 2013 in Stockholm, Sweden. At the Session, the Summary for Policymakers (SPM) of the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5) was approved and the underlying scientific and technical assessment accepted.

Mont Fleur Scenarios (Zuid-Afrika, 1992)

Limits to Growth (Club of Rome, 1973): Limits to Growth is a study about the future of our planet. On behalf of the Club of Rome, Donnella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers and their team worked on systems analysis at Jay W. Forrester’s institute at MIT. They created a computing model which took into account the relations between various global developments and produced computer simulations for alternative scenarios. Part of the modelling were different amounts of possibly available resources, different levels of agricultural productivity, birth control or environmental protection.  12 million copies were distributed in 37 languages.

Verder:

Literatuur over toekomstverkennen:

The essence of scenarios (2014): In 1965, when quantitative planning was much in vogue, Royal Dutch Shell started experimenting with a different way of looking into the future: scenario planning. Shell’s practice has now survived for almost half a century and has had a huge influence on how businesses, governments, and other organisations think about and plan for the future. To produce this illuminating study, the authors interviewed almost every living veteran of the Shell scenario planning operation, along with top Shell executives through the years.

Uit zicht (WRR, 2010): Toekomstverkenning is een manier om dat systematisch te doen. Maar wat geldt als goed toekomstverkennen? In de bundel Uit zicht: toekomstverkennen met beleid wordt een actueel begrippenkader uiteengezet om kritisch op toekomstverkenning te kunnen reflecteren en worden valkuilen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt.

Foresight in action (Marjolein B. A. Van Asselt, Philip W. F. van Notten & Livia A. Smits, 2010):  Assessing the future is vital in informing public policy decisions. One of the most widespread approaches is the development of scenarios, which are alternative hypothetical futures. Research has indicated, however, that the reality of how professionals go about employing scenarios is often starkly at odds with the theory – a finding that has important ramifications for how the resulting images of the future should be interpreted. It also shows the need for rewriting and updating theory

MIT: Free your mind

Handboeken en methoden:

Netwerken:

Dutch Future Society: The Dutch Future Society has been established for and by futurists, trend watchers, strategy experts and others who have professional interest in the future.  Our aim is to build a community of futurists to meet, learn and grow professionally. The emphasis is on interactive field trips, on site and having fun.

NTV:  Sinds 1974, organiseert het Netwerk Toekomstverkenningen jaarlijks 5 a 6 lezingen en andere bijeenkomsten over actuele toekomstverkenningen en over methoden van toekomstverkenning. Leden van NTV publiceren regelmatig over beide onderwerpen. Het doel van het Netwerk ToekomstVerkennen is in de eerste plaats een platformfunctie te vervullen en zo uitwisseling van kennis tussen de leden te bevorderen. In de tweede plaats wil NTV bevorderen dat toekomstverkennen zo wetenschappelijk mogelijk wordt uitgevoerd.

World Future Society: The World Future Society is a nonprofit educational and scientific organization in Bethesda, Maryland, U.S., founded in 1966. The Society investigates how social, economic and technological developments are shaping the future. It helps individuals, organizations, and communities observe, understand and respond to social change appropriately and investigates the benign effects of applying anticipatory thinking to society.

International Futures Forum: IFF is developing a body of ideas and philosophy about how to make sense of today’s complex world. We share that thinking widely as a contribution to the global intellectual commons. We hold events to exchange ideas and experience, and members of IFF’s international clan stay in touch online and meet together as often as possible.

The European Foresight Platform (EFP) is a network building program supported by the European Commission’s (Framework Programme 7). It aims at building a global network of networks bringing together different communities and individual professionals to share their knowledge about foresight, forecasting and other future studies methods.

Kennisinstellingen:

STT: De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke stichting die gefinancierd wordt uit bijdragen van overheid en bedrijfsleven. De stichting voert al 45 jaar brede toekomstverkenningen uit (domeinoverstijgend en interdisciplinair) op het snijvlak van technologie en samenleving.

Rathenau Instituut: Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Toekomstverkenning Online: Doel van de site is om Nederlandse toekomstverkenningen te ontsluiten en onafhankelijke informatie te verstrekken over toekomstonderzoek in het algemeen. De studies die zijn opgenomen zijn door de redactie bestudeerd en geclassificeerd. (Bijgehouden t/m 2007)

World Economic Forum Strategic Foresight: Through its Strategic Foresight practice, the World Economic Forum provides a unique, neutral platform and a powerful process for multistakeholder engagement. The Strategic Foresight team at the Forum engages policy-makers and leaders from business and civil society in strategic dialogues to better understand and address complex and long-term challenges.

Wetenschappelijke journals:

  • Futures van Elsevier: “The journal of policy, planning and futures studies.”
  • The futurist van The World Future Society: “Is a bimonthly magazine published since 1967 by the World Future Society and is a principal benefit of membership”
  • Technological Forecasting and Social Change van Elsevier: “A major forum for those wishing to deal directly with the methodology and practice of technological forecasting and future studies as planning tools as they interrelate socialenvironmental and technological..”
  • Foresight van Emerald: “The journal of future studies, strategic thinking and policy.” 

Publicaties over huidige en toekomstige trends:

Algemeen:

Demografie:

Economie:

Sociologie:

Technologie:

Ecologie, klimaat, landbouw en voedsel:

Politiek, overheid en veiligheid:

Ruimte en mobiliteit:

Gezondheid en zorg