Close

Science Fiction Prototyping

Werken met Science Fiction Prototyping betekent gebruik maken van science fiction (films, boeken of strips) om de toekomst te beschrijven en de gevolgen van nieuwe (futuristische) technologieën en sociale structuren te verkennen.

Er kan voor gekozen worden om zelf science fiction prototypes (verhalen, films, strips) te ontwikkelen om de mogelijkheden en gevolgen van een bepaalde technologie of maatschappelijke ontwikkeling te doordenken. Natuurlijk is bestaande science fiction ook een bron van inspiratie en ideëen uit science fiction kunnen worden ingezet om nieuwe producten en ideeen te bedenken, of om te toetsen hoe gevoelig huidig beleid of strategieën zijn voor verandering.

Science Fiction films zijn ook een goede bron voor beeldmateriaal. Beelden van de toekomst zijn een goede manier om bestaande discoursen te doorbreken en nieuwe inzichten te verwerven. Door de toekomst (of eigenlijk ideëen daarover) te verbeelden  neemt het gesprek vaak een andere wending en worden mensen gedwongen concreter te worden en zichzelf precies uit te drukken.


Meer informatie en contact
Windtunnelen

Beelden en ideëen uit science fiction kunnen bruikbare input zijn voor een windtunnel oefening.

Lees meer
Storytelling

Science fiction is een vorm van storytelling die zeer verweven is met het werk van futurologen en toekomstverkenners.

Lees meer
Blog: 4 redenen om Science Fiction serieus te nemen

Science Fiction kan een belangrijke rol spelen bij strategie en innovatie

Lees meer