Close

Storytelling

De laatste tien jaar is er steeds meer aandacht voor het vertellen van verhalen, of het verhalend vertellen. Dit geldt niet alleen bij toekomstverkenningen maar lijkt in veel sectoren aan belang toe te nemen. Binnen toekomstverkenningen wordt storytelling bijvoorbeeld ingezet als instrument om een discussie te voeren of ter illustratie van scenario’s om een breder publiek aan te spreken. Een bijzondere vorm van storytelling die wel uniek lijkt te zijn voor toekomstverkenningen is science fiction prototyping.

In veel projecten wordt te weinig aandacht besteed aan het overbrengen van de resultaten van een toekomstverkenning op een aansprekende manier. Hierdoor bestaat de kans dat uw toekomstverkenning ‘in de la’ eindigt. Storytelling kan hierbij helpen. Ook kan storytelling al tjdens een project worden ingezet om mensen te helpen verder te denken dan de belemmeringen van vandaag de dag.

Wij hebben niet alleen zelf ervaring met schrijven van aansprekende verhalen over de toekomst; wij hebben ook een netwerk van schrijvers en storytellers die wij kunnen inzetten voor verschillende trajecten.Meer informatie en contact
Science Fiction Prototyping

Storytelling is nauw verbonden met science fiction prototyping

Lees meer
Scenarioplanning

Storytelling kan goed ingezet worden om scenario’s te ontwikkelen of scenario’s te illustreren en meer levendig te maken. Uiteindelijk helpt dit bij de discussie.

Lees meer