Close

Strategische verkenning gemeente Gorinchem

Op dit moment werkt Bureau Tijd & Ruimte aan een strategische verkenning voor de gemeente Gorinchem. De gemeente zet zich sterk in voor haar lokaal erfgoed. Naast het aanwijzen van gemeentelijk monumenten heeft de gemeente zichzelf de vraag gesteld of het ook erfgoedbeleid moet gaan voeren en zo ja, waar dit beleidsveld dan het best ondergebracht moet worden. Om hier een beeld van te krijgen heeft de gemeente Gorinchem Bureau Helsdingen in de arm genomen om een adviesnota hieromtrent uit te brengen. Voor het tot stand brengen van deze nota heeft Bureau Helsdingen Bureau Tijd & Ruimte ingeschakeld om een strategische verkenning uit te voeren.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de trendverkenning en omgevingsscenario’s. Er gaan een aantal windtunnelsessies ingepland worden en uiteindelijk ook een set beleidsscenario’s opgeleverd worden. Als laatste stap zullen de beide bureaus de krachten bundelen om het adviesrapport samen te stellen.