Close

Windtunnelen

Windtunnelen (ook wel “botsproef”) is een werkvorm waarbij de implicaties van meerdere toekomstbeelden worden uitgedacht voor een product, dienst, organisatie, businessplan of gebied. Doordat het onderwerp of thema in meerdere toekomstbeelden wordt gepast, ontstaan er ideeen om het onderwerp meer flexibel of meer robuust te maken. Een van de ideeen achter windtunnelen is dat als een product in meerder toekomstbeelden goed uitwerkt het weinig risico met zich mee brengt om in het product te investeren. Ook wordt duidelijk welke ontwikkelingen een product kwetsbaar maken en die ontwikkelingen vragen misschien extra monitoring of onderzoek.

Vaak wordt een windtunnel exercitie uitgevoerd met zelf ontwikkelde scenario’s, maar ook bestaande scenario’s lenen zich goed voor een windtunneloefening.

Meer informatie en contact
Scenarioplanning

Windtunnelen wordt vaak gedaan op basis van scenario’s.

Lees meer
Science Fiction Prototyping

Beelden en verhalen uit science fiction kunnen ook goed als input dienen voor een windtunnel-oefening.

Lees meer