Three Horizons

Three Horizons


Patronen van verandering

Three Horizons is een methode die sinds enkele jaren steeds meer aandacht krijgt binnen toekomstverkenningen. De Three Horizons methode gaat ervan uit dat er altijd ‘signalen van verandering’ zijn die duiden op een van de drie ‘horizons’:het huidige susteem (horizon 1)een mogelijk of gewenst toekomststig systeem (horizons 3)een systeem dat de transitie van systeem 1 naar systeem 3 markeert (horizon 3)Three Horizons is een bruikbaar kader om trends en signalen voor verandering te duiden, om een gezamenlijke toekomstvisie te formuleren, of om de eigen organisatie of afdelingen/personen binnen een organisatie of sector te duiden en meer begrip te krijgen voor hoe mensen verschillende kunnen reageren op verandering. Three Horizons kan ook gebruikt worden voor historische analyse en om inzicht te krijgen in hoe veranderingen in het verleden zich hebben voltrokken.

Meer informatie en contact


Trendanalyse

Three Horizons is een laagdrempelige methode om de eerste resultaten van een trendanalyse in een groep te bespreken.

Lees meer


Wild Cards & Weak Signals

Wild Cards en Weak Signals kunnen makkelijk gecategoriseerd worden in het Three Horizons raamwerk.

Lees meer


Blog: Three Horizons

Het Three Horizons model is een handig raamwerk om patronen van verandering over de lange termijn in kaart te brengen

Lees meer