Close

Trendanalyse

Veranderingen signaleren

Wat een trend precies is, of wanneer iets een trends is kan voor verschillende partijen anders zijn. Voor ons is een trend een patroon van verandering. Een officiële definitie is: Een trend is een meetbare ontwikkeling die duidelijke en relatief constante veranderingen in de tijd aangeeft. Bijvoorbeeld: de 21e eeuw is getuige geweest van een groeiende trend in de opkomst van linkse regeringen in Zuid-Amerika: Venezuela (2001, 2007), Brazilië (2003, 2011), Argentinië (2003, 2007), Uruguay (2005, 2010), Bolivia (2006), Ecuador (2007) en Peru (2011)*.

Het analyseren van een trend kan kwalitatief en kwantitief benaderd worden. Bij een kwantitatieve benadering worden historische gegevens geëxtrapoleerd naar de toekomst. Hoewel men rekening probeert te houden met onbekende toekomstige gebeurtenissen, is het uitgangspunt vaak het zoeken naar een verrassingsvrije toekomst**.

Bij een kwalitatieve analyse van een trend wordt op een meer creatieve manier nagedacht over de ontwikkelingsrichting van een trend. En ook over het belang en mogelijke gevolgen van een trend. Door rekening te houden met meerdere mogelijke uitkomsten is er meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideen en strategieen. 

Trends kunnen zowel intuitief (wat bij veel trendwatchers het geval is) als wetenschappelijk worden aangeduid (wat veel overheidsorganisaties en kennisinstellingen proberen te doen). Uiteindelijk zal altijd een combinatie van beide nodig zijn. De toekomst is immers niet empirisch te onderzoeken en enige verbeeldingskracht, of inituitie, is noodzakelijk. 

Vaak worden weaks signals, wild cards en trends niet van elkaar onderscheiden. Dit kan leiden tot dubbelingen en verwarring bij analyse en uiteindelijk tot vertraging in een project of het uitsluiten van mogelijk relevante onderwerpen.

Een trendanalyse zient vaak als basis voor scenario’s, maar kan ook op zich gebruikt worden voor innovatie of strategie.


*Bron: European Foresight Platform, 2011

** Bron: OECD, 2015


Meer informatie en contact
Scenarioplanning

Een gedegen trendanalyse is de basis voor scenarioplanning. Trends waarvan het zeer onzeker is hoe ze zullen uitwerken worden vaak verwerkt in scenarioverhalen.

Lees meer
Three Horizons

Het raamwerk van Three Horizons kan helpen te duiden wat de mogelijke impact van bepaald trends kan zijn.

Lees meer