Close

Trendverkenning provincie Utrecht 2050

Samen met Freija van Duijne van Future Motions heeft Bureau Tijd & Ruimte gewerkt aan het rapport Toekomst van de fysieke leefomgeving provincie Utrecht, Trendverkenning 2050.

Wij hebben dit rapport samengesteld in het kader van de omgevingswet, het rapport heeft gediend als basisdocument van de omgevingsvisie.

Volg deze link om het rapport in te zien.