Wild Cards en Weak Signals

Wild Cards en Weak Signals


Wild Cards zijn verrassende en onverwachte gebeurtenissen, waarvan gedacht wordt dat ze zeer onwaarschijnlijk zijn. Tot ze zich daadwerkelijk voordoen natuurlijk. Naast een hoge mate van onwaarschijnlijkhijd hebben Wild Cards ook een zeer hoge impact. Voorbeelden zijn de aanval op het World Trade Center op 9/11 in 2001, grote rampen in milieu- of technologische systemen, enz. Serendipiteit is ook een bron van wild cards. Voorbeelden zijn de ontdekking van penicilline (Fleming), LSD (Hofmann), Dynamite (door Nobel), America (door Columbus) en Viagra (door Osterloh). Wild cards kunnen worden gegroepeerd op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:natuur verwante “verrassingen”onopzettelijke “verrassingen” als gevolg van menselijk handelen opzettelijke “verrassingen” als gevolg van menselijk handelenWeak Signals zijn historische of actuele ontwikkelingen met ambivalente interpretatie van de oorsprong, de betekenis en de gevolgen van de ontwikkeling. Weak Signals zijn vaak moeilijk waar te nemen en het is moeilijk vooraf te zeggen hoe belangrijk ze zullen zijn. Ze kunnen echter wel een aankondiging zijn van toekomstige gebeurtenissen. Voorbeelden zijn: veranderingen in de houding van het publiek op een bepaalde gebeurtenis, technologie of product; een opkomend patroon van gezondheidsrisico’s. Het vinden van “relevante” Weak Signals is een van de meest uitdagende taken in toekomstverkenningen. De analyse van Weak Signals leidt vaak tot de identificatie van potentiële Wild Cards. Wild Cards en Weak Signals kunnen ook als basis dienen voor scenario’s, trendanalyse of science fiction prototyping.Bron: European Foresight Platform, 2011

Meer informatie en contact


Scenarioplanning

Wild Cards worden vaak gebruikt om scenario’s uit te denken rondom een ingrijpende gebeurtenis: wat als..?

Lees meer


Trendanalyse

Weak signals en wild cards kunnen ‘uitgroeien’ tot trends: patronen van verandering.

Lees meer